Privacy beleid

Privacy verklaring Fikki

 

1 Behandeling van persoonlijke gegevens

De website www.fikki.nl en al zijn sub domeinen worden aangeboden door Fikki, te Achterveld. Fikki heeft een internetsite met informatie over het bedrijf en onze producten. Fikki heeft ook een webshop op deze website.

 

Het is belangrijk voor Fikki om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens goed worden beschermd wanneer deze worden verzameld, verwerkt en / of gebruikt tijdens uw bezoek aan deze website. Deze privacyverklaring bevat informatie over de gegevens die we verzamelen, verwerken en / of gebruiken tijdens uw bezoek en hoe Fikki deze informatie vervolgens gebruikt.

 

Fikki neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Wij verzamelen uw informatie om uw winkelervaring te verbeteren en om met u te communiceren over onze producten, diensten, wedstrijden en promoties.

 

Door de website (www.fikki.nl) te gebruiken, begrijpt u en stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de website.

 

2 Gegevensverwerking bij bezoek aan de website

Fikki streeft ernaar de aangeboden aanbiedingen op deze website voor klanten en geïnteresseerde partijen te verbeteren en bij te werken om de aantrekkingskracht en de winkelervaring te vergroten. Hiertoe worden telkens wanneer de website van Fikki wordt opgehaald en geopend, gegevens opgeslagen die niet zijn toegewezen aan een natuurlijke persoon en uitsluitend worden gebruikt voor interne, statistische en technische doeleinden. Deze informatie kan worden verwerkt via Google Analytics, zoals hieronder uitvoeriger wordt beschreven in de beschrijving van Google Analytics.

 

Wanneer de website wordt opgehaald en geopend, kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

 

  • Namen en beschrijvingen van de bestanden die toegankelijk zijn voor de betreffende gebruiker van deze website;
  • Het IP-adres om bestanden te downloaden;
  • De datum en het tijdstip waarop elke internetpagina is gedownload;
  • De hoeveelheid gegevens die is overgedragen;
  • De tijd van elke respectievelijke initiële vraag op deze website evenals het tijdstip van de laatste activiteit op een van de pagina's;
  • Statusaanvragen betreffende het succesvol downloaden van bestanden;
  • Type gebruikte webbrowser en de meest recente website bezocht door de gebruiker, die bekend staat als de verwijzer.

 

Gegevens zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens worden uitsluitend verzameld als deze informatie op vrijwillige basis wordt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek dat u start, bij het aanmaken van een account of bij het plaatsen van een bestelling.

 

3 Gegevensverwerking voor vragen

Informatie die wordt verstrekt door het invullen van vragen, in het bijzonder gegevens die worden verstrekt op de pagina 'Contact', worden opgeslagen in een bestand en / of e-mailprogramma en uitsluitend gebruikt voor correspondentie met betrekking tot de gevraagde informatie.

 

4 Gegevensverwerking voor communicatie

Informatie die op vrijwillige basis en met uw toestemming wordt verstrekt, kan worden gebruikt in overeenstemming met een verzoek om communicatie van Fikki. Deze communicatie kan onder andere aanbiedingen, promoties, kortingen en / of andere informatie met betrekking tot Fikki bevatten. U hebt het recht en de mogelijkheid om u te allen tijde af te melden voor deze service. De informatie die u hiervoor hebt verstrekt, wordt opgeslagen in een document en / of e-mailprogramma en zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de verstrekking van de door u gevraagde communicatie.

 

5 Gegevensverwerking voor bestellingen en het maken van accounts

Bij het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een account worden de persoonlijke gegevens die van u worden gevraagd verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het contract. Alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van een contract, wordt contractuele informatie genoemd. Deze informatie kan onder andere uw naam, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten. Deze contractuele gegevens, die u op vrijwillige basis verstrekt in het kader van het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een account, zullen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor een goede wederzijdse contractafhandeling. Dit betekent bijvoorbeeld dat we deze contractuele informatie verzamelen en opslaan om u een orderbevestiging, contractvoorwaarden en alle andere relevante informatie over uw bestelling te sturen.

 

6 Opslag, gebruik en delen van persoonlijke gegevens

Fikki maakt gebruik van servers in Nederland om alle informatie op te slaan die is verzameld door het gebruik van deze website of die door u is aangeleverd.

 

Tenzij dit op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht is, zullen uw persoonlijke gegevens niet worden gedeeld, verkocht of gebruikt op een andere manier dan beschreven in deze privacyverklaring. In overeenstemming met de wet, bewaart Fikki  geen informatie langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

Niettegenstaande het voorgaande, als een deel van of het geheel van Fikki of onze activa wordt verkocht of overgedragen aan een andere organisatie (bijvoorbeeld in het geval van een transactie zoals een overname, fusie, ontbinding, liquidatie of faillissement), uw informatie, verzameld in overeenstemming met deze verklaring, kan een van de overgedragen items zijn. De nieuwe eigenaar moet de toezeggingen nakomen die we in dit privacybeleid hebben gedaan.

 

7 Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, kan informatie in de vorm van cookies op uw computer worden geplaatst en opgeslagen. Deze website kan functionele, analytische en advertentiecookies plaatsen. Het doel van deze cookies is om deze website op de meest gebruiksvriendelijke manier te configureren en voor Fikki om het gebruik van deze website te controleren. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikers relevante informatie, aanbevolen producten en / of gepersonaliseerde advertenties te bieden. Cookies kunnen ook worden gebruikt door Fikki om wachtwoorden op te slaan, dit betekent dat de gebruiker de technische mogelijkheid krijgt om automatisch in te loggen wanneer de website opnieuw wordt geladen.

 

Uw webbrowser heeft de optie om cookies handmatig of met regelmatige tussenpozen uit uw datacache te verwijderen, cookies te blokkeren of u te waarschuwen voordat een cookie wordt opgeslagen.

 

8 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van deze website te analyseren. Deze cookies genereren informatie over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), deze informatie wordt vervolgens overgebracht naar Google-servers in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden, als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

 

Het gebruik van de functie 'IP-anonimiseren' voor uw IP-adres garandeert de verlaging van het IP-adres tot de laatste acht cijfers binnen de Europese Unie of lidstaten van de Europese Economische Ruimte, wat betekent dat een duidelijke toewijzing van het IP-adres nee is langer mogelijk. U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt, inclusief uw IP-adres, gerelateerd aan het gebruik van deze website. U kunt dit doen door een plug-in van Google te downloaden en te installeren. De plug-in is beschikbaar op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

9 Recht op informatie, intrekking en verwijdering

U hebt het recht Fikki op te vragen om al uw persoonlijke informatie die door Fikki wordt verzameld, verwerkt of opgeslagen op elk moment en kosteloos te verstrekken. U hebt ook het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in de toekomst op elk moment te herroepen. Verwijdering van de persoonlijke gegevens vindt plaats als u uw toestemming intrekt, als kennis niet langer nodig is voor de uitvoering of het doel dat met de opslag wordt nagestreefd, of als de opslag om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is.

 

Op schriftelijk verzoek zullen wij u informeren over de gegevens die we hebben opgeslagen of zullen we al uw informatie verwijderen. Stuur ons een verzoek per e-mail naar info@fikki.nl of per post. Gebruik in dit laatste geval de contactgegevens op de contactpagina.

 

10 Leeftijd van toestemming

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw land, staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie en u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige afhankelijke personen toestemming te geven om deze site te gebruiken. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op.

 

11 Beveiligingsnotitie

Fikki streeft ernaar alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens zodanig op te slaan dat deze niet toegankelijk zijn voor derden of voor het publiek. De website van Fikki kan links bevatten naar andere websites of u omleiden naar een andere website, wij hebben geen invloed op de vraag of hun activiteiten voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming. Fikki is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, tenzij dit het resultaat was van een opzettelijke handeling of bewuste roekeloosheid van Fikki.

 

12 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Fikki heeft het recht om deze Privacyverklaring op elk gewenst moment bij te werken. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Daarom adviseren wij u om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

13 Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, stuur ons een e-mail naar info@fikki.nl.